Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/2001/CT-UB 29/06/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
19/2001/CT-UB 20/06/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
18/2001/CT- UB 14/06/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
17/2001/CT- UB 06/06/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
16/2001/CT- UB 03/05/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/2001/CT-UB 24/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
13/2001/CT- UB 16/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
14/2001/CT-UB 16/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
12/2001/CT- UB 12/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/2001/CT- UB 05/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :