Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND cuả HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử hội thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 04/12/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.
Còn hiệu lực
16/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 280 văn bản / 28 trang

Trang :