Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/CT-UBND 21/11/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2012.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 21/11/2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/01/2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2011.
Còn hiệu lực
02/2011/QĐ-UBND 10/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.
Hết hiệu lực
29/CT-UBND 30/12/2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011.
Còn hiệu lực
28/CT-UBND 22/12/2010 Chỉ thị 28/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v soạn thảo văn kiện kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Còn hiệu lực
26/CT-UBND 03/12/2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.
Còn hiệu lực
25/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 03/08/2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 16/06/2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 38 văn bản / 4 trang

Trang :