Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực