Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/2009/NQ-UBND 09/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực