Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/2018/QĐ-UBND 02/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội.
Còn hiệu lực
25/2017/QĐ-UBND 27/07/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù".
Còn hiệu lực
31/2015/QĐ-UBND 27/10/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".
Còn hiệu lực
42/2012/QĐ-UBND 22/12/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 và Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND thành phố Hà Nội về mức thu phí lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
31/2012/QĐ-UBND 30/10/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".
Sửa đổi bổ sung
02/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Còn hiệu lực
100/2009/QĐ-UBND 11/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 08/07/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
61/2009/QĐ-UBND 27/04/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
42/2008/QĐ-UBND 13/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 48 văn bản / 5 trang

Trang :