Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
80/2014/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 08/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
64/2008/QĐ-UBND 11/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
19/2008/QĐ-UBND 08/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
06/2008/QĐ-UBND 28/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
38/2000/QĐ-UB 19/04/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực