Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
46/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
76/2014/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2014/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
55/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
43/2013/QĐ-UBND 15/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
24/2012/QĐ-UBND 18/09/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
Còn hiệu lực
38/2011/QĐ-UBND 15/12/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định về Quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/CT-UBND 13/04/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
Còn hiệu lực
44/2010/QĐ-UBND 10/09/2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 29 văn bản / 3 trang

Trang :