Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2018/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
39/2017/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2017/QĐ-UBND 17/03/2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Văn bản hết hiệu lực một phần
05/2016/QĐ-UBND 18/02/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
73/2014/QĐ-UBND 26/09/2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/2014/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2014/QĐ-UBND 06/02/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
02/2014/QĐ-UBND 16/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
15/2010/QĐ-UBND 26/04/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 13 văn bản / 2 trang

Trang :