Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/NQ-HĐND 04/07/2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khai thác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
Còn hiệu lực
79/2014/QĐ-UBND 04/11/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2014/QĐ-UBND 06/02/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
33/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
10/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội (Theo quy định tại Điều 7 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
30/2012/QĐ-UBND 30/10/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/CT-UBND 21/03/2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
54/2011/QĐ-UBND 30/12/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
39/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
33/2011/QĐ-UBND 02/11/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc.
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :