HNP - Ngày 21/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6910/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem