Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021-2025 Dự kiến là 246 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và PTNT
2 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa Tổng giá trị viện trợ: 14.040 USD, tương đương 322,920 triệu đồng UBND quận Đống Đa
3 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Nhà trẻ em núi Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội Tổng giá trị Dự án: 514,5 triệu đồng UBND huyện Ba Vì
4 Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc miền núi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật Sở Y tế thành phố Hà Nội
6 Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án Hỗ trợ tài chính giúp tăng cường dinh dưỡng cho các em học sinh tại trường PTCS Xã Đàn Tổng giá trị khoản viện trợ: 464.540.000 VNĐ Trường PTCS Xã Đàn
7 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống nước sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì 2.084.400.000 VNĐ UBND huyện Ba Vì
8 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND thị trấn Tây Đằng Tổng giá trị Dự án: 286.366.000 VNĐ, tương đương 12.370 USD UBND huyện Ba Vì
9 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Sơn, huyện Ba Vì 1.712.638.000 VNĐ UBND huyện Ba Vì
10 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV), Mỹ, tài trợ cho UBND xã Phú Đông, huyện Ba Vì 993.366.500 VNĐ UBND huyện Ba Vì

Tổng số 485 kết quả / 49 trang

Trang :