Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội” Tổng giá trị Dự án: 3.831.153.800 đồng Trung tâm Kiếm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
2 Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020 16.528 tỷ đồng Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
3 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
4 Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Năng lượng mặt trời ở Hoàn Kiếm: Dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân Tổng giá trị Dự án: 274.202,41 UBND quận Hoàn Kiếm
5 Phê duyệt khoản viện trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa Tổng giá trị viện trợ 12.000 USD, tương đương 264 triệu đồng Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa
6 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 488 xe lăn do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo viện trợ Tổng giá trị khoản viện trợ: 28.940,31 USD, tương đương 670.865.326 đồng. Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV).
7 Phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Soi Dog Foundation/Thái Lan tài trợ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Tổng giá trị khoản viện trợ: 20.000 USD, tương đương 460 triệu đồng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.
8 Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Chấm dứt tình trạng quấy rối/bạo lực tình dục đối với phụ nữ Tổng giá trị Dự án: 546.000Euro, tương đương 13,104 tỷ đồng Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên.
9 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019

Tổng số 501 kết quả / 51 trang

Trang :