Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 2/6/2010 của Thành ủy Hà Nội (05:28 08/06/2010)


Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Xem chi tiết tại file đính kèm.


CT21_TU.pdf


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật