Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

0911_CV5549_DTSQHKT_CNNV.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hà Nội

2911_CV5595_DTSYT_Ho so CNNM So Y te.zip.zip

0

3

Thông báo đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến về việc công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

0

4

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

2311_DT-Ban Thi dua khen thuong.docx.docx

0

5

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

2311_DT-SoKHDT-CNNV.pdf.pdf

0

6

Dự thảo hồ sơ Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

CV-9245-DT-CATP-Phu cap Cong an xa.pdf.pdf

0

7

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số nội dung chi và mức chi liên quan công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy

1811-CV9265_CAHN_DTNQ muc chi cong tac quan ly nguoi SDMT.pdf.pdf

0

8

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội (Xin ý kiến lần 2)

2111_CV4719_DTSLDTBXH_Ho tro nha o ho ngheo ho can ngheo.pdf.pdf

0

9

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

1811_DT-SoYte-Giadichvukhamchuabenh..pdf.pdf

0

10

Công khai kết quả xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2023

Danh sach san pham CNCL-2023.pdf.pdf

0

11

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về khung tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thu soát vé tự động (AFC) liên thông dùng trong giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

0611_DTSGTVT_CV6147_ QD Khung tieu chuan ky thuat AFC.pdf.pdf

0

12

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

0611_DT-SGTVT-CV6188-CNNV So Giao thong van tai.pdf.pdf

0

13

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội

0311_DTSVHTT_CV 4417 SVHTT-Thu hut, dai ngo voi van dong vien.pdf.pdf

0

14

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

0111_DTSLDTBXH_CV4431_Ho tro xay, sua nha o ho ngheo, can ngheo.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 14

Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.