Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao NQ-25.doc

Danh sách góp ý của dự thảo