Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo QĐ về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác, kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; đề tài, áp dụng công nghệ mới đạt tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua cấp TP và cấp NN Đợt 2/2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đạt tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước Đợt 2/2019
Tài liệu đính kèm Du thao_QD ve cong nhan sang kien kinh nghiem.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo