Dự thảo

Tiêu đề: Thông báo kết quả bầu chọn Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017
Lĩnh vực: Công thương
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội đăng tin kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 với 42 cá nhân có tên tại danh sách theo file đính kèm. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo, các ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ gửi về Sở Công Thương Hà Nội, Địa chỉ 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Ketqua_Bauchon_Danhhieu_NghenhanHaNoi2017.doc

Danh sách góp ý của dự thảo