Dự thảo

Tiêu đề: Danh sách nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Dự thảo
Nội dung: Danh sách nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018 đã được Hội đồng thẩm định thành phồ Hà Nội xét chọn.
Tài liệu đính kèm Danh sach NNUT_NDND_VHTT.doc

Danh sách góp ý của dự thảo