Dự thảo

Tiêu đề: Thông báo kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017.
Lĩnh vực: Công thương
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Thông báo kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017.
Tài liệu đính kèm Ketqua_Xet_Nghenhan.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo