Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nel, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực: CNTT-Truyền Thông
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nel, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao Quyet dinh ve quy che quan ly cong trinh ngam.doc

Danh sách góp ý của dự thảo