Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, người lao động làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa
Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, người lao động làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa. 2. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, người lao động làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn Xã hội; cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa
Tài liệu đính kèm Du thao NQ cua So LDTBXH.rar

Danh sách góp ý của dự thảo