Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông
Lĩnh vực: Đô thị
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông.
Tài liệu đính kèm Duthao_Quyetdinh_Gia ve_Tuyen 2A.docx

Danh sách góp ý của dự thảo