Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về mức chi hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông
Lĩnh vực: Đô thị
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về mức chi hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông
Tài liệu đính kèm Du thao Nghi quyet HDND ho tro ve tuyen 2A.doc

Danh sách góp ý của dự thảo