Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội
Lĩnh vực: Y tế
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao NQ HDND TP ve gia dich vu y te.doc

Danh sách góp ý của dự thảo