Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Thể loại: Dự thảo
Nội dung: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Duthao_Quy che phoi hop trong cong tac de dieu_SoNNPTNT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo