Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội
Lĩnh vực: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Ban hành định mức hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao_Ho tro kinh phi cong nhan danh hieu Lang nghe.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo