Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Tài liệu đính kèm DT_Quy che TTDN cua khau quoc te.doc

Danh sách góp ý của dự thảo