Dự thảo

Tiêu đề: Công bố thông tin dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương các hạng đối với 16 trường hợp trên địa bàn Thành phố
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Danh sách dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương các hạng đối với 16 trường hợp (09 tập thể, 07 cá nhân) trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: 1. Huân chương Độc lập hạng Nhất: 01 tập thể. 2. Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể. 3. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể. 4. Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể. Huân chương Lao động hạng Ba: 05 tập thể, 07 cá nhân. (Có danh sách kèm theo). Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 07 ngày kể từ khi đăng tải thông tin.
Tài liệu đính kèm Danh sach_khen thuong Huan chuong.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo