Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo hồ sơ của UBND Thành phố Hà Nội về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT_SoNNPTNT_Channuoi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo