Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết quy định "Chính sách khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông giai đoạn 2022-2025"
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định "Chính sách khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông giai đoạn 2022-2025 tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố"
Tài liệu đính kèm 2012_DTNQ.docx

Danh sách góp ý của dự thảo