Dự thảo

Tiêu đề: Công bố thông tin dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân có thành tích trong công tác Phật sự góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thể loại: Công văn
Nội dung: Danh sách khen thưởng: 1. Hòa thượng Thích Thanh Phúc, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 2. Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 3. Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 4. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 5. Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 6. Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 7. Thượng tọa Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. 8. Ni trưởng Thích Đàm Thành, Trưởng phân Ban Đặc trách Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin.
Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý của dự thảo