Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nhà đất - Xây dựng
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội (theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Thủ đô).
Tài liệu đính kèm Du thao_NQ HDND_Xu phat hanh chinh trong linh vuc xay dung.doc

Danh sách góp ý của dự thảo