Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
Tài liệu đính kèm DT_Muc hoc phi cac cap_SoGD.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo