Dự thảo

Tiêu đề: Công bố thông tin dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 tập thể - Nhân dân và cán bộ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.
Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thể loại: Thông báo
Nội dung: Về việc khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 tập thể - Nhân dân và cán bộ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Các ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.
Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý của dự thảo