Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ, đãi ngộ đối với Nghệ nhân, Câu lạc bộ trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về chế độ hỗ trợ, đãi ngộ đối với Nghệ nhân, Câu lạc bộ trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_Ho so xin y kien NQ Nghe Nhan_SoVHTT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo