Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế-Tài chính-Thương mại-Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao de cuong quy dinh noi dung va muc chi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo