Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Tài liệu đính kèm DT_Ho tro nang cao chat luong hoat dong du lich_So Du Lich.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo