Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô
Lĩnh vực: Y tế
Thể loại: Dự thảo
Nội dung: Quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô.
Tài liệu đính kèm DT_Ho tro cho doi ngu y te_So Yte.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo