Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SoGDDT_Suahocduong.pdf.pdf

0

2

Dự thảo hồ sơ của UBND Thành phố Hà Nội về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SoNNPTNT_Channuoi.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

DT_SoGD_Trangbicocovatchat.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội

DTNQ_Soyte_Mucchi.pdf.pdf

1

5

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SXD_Thicongxaydung.pdf.pdf

1

Tổng số văn bản: 8

Trang: