Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 3)

DT_Ban hanh bo dinh muc kinh te ky thuat_SoLDTBXH.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đối với dự án Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025

DT_Quy dịnh muc chi doi voi du an Da dang hoa sinh ke_SoNNPTNT.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

DT_Quy dinh muc ho tro HTXNN_SoNNPTNT.pdf.pdf

0

4

Lấy ý kiến nhân dân về việc danh sách các cá nhân dự kiến đề nghị khen thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023

Danh sach trich ngang cac ca nhan_BanThidua.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Đề cương Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố

DT_Quy dinh ho tro kinh phi to dan van thon_SoTC.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 7

Trang: