Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Quyetdinh_khonggiandibo.doc.doc

0

2

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viện, nhân viên; chương trình giảng dạy; phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao

Du thao_QD tieu chi truong chat luong cao.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao

Du thao_Chuong trinh giao duc nang cao.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội

DTNQ_Ho tro doi truong doi pho_CATP.pdf.pdf

1

5

Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Du thao Ke hoach Nuoc sach_So Y te.pdf.pdf

2

Tổng số văn bản: 6

Trang: