Danh sách Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Du thao QD-Quy che khen DNDN 2019.rar.rar

2

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phu cap khong chuyen trach.rar.rar

1

3

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của TP Hà Nội

Du thao NQ HDND ve thoat ngheo.docx.docx

2

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội V/v Ưu tiên phát triển hệ thống VTHKCC khối lượng lớn; Khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; Áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống GTVT

DTNQ_Vantaihanhkhach.doc.doc

2

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định biên chế, mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng tại Khu điều trị phong Quốc Oai

DT_Bien che, muc chi ho tro cham soc, nuoi duong nguoi khoi benh phong.pdf.pdf

2

Tổng số văn bản: 152

Trang: