Dự thảo

Tiêu đề Môi trường hiện nay đang rất ô nhiễm, rất cần thiết phải có chính sách để bảo vệ môi trường
Tên Trần Tuấn Tiến
Email tuantientran88@gmail.com
Điện thoại 0335674693
Địa chỉ Hà Nội
Thời gian 8:57 30/11/2018
Nội dung Tôi xin có ý kiến như sau: Hiện nay, việc phát triển các làng nghề là một điều tất yếu, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển một cách bền vững. Muốn vậy, cần có các giải pháp để bảo vệ môi trường. Đa số các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đề chưa có nhiều biện pháp kỹ thuật để đảm bảo môi trường. Tôi đề nghị, Thành phố cần có những chế tài thích đáng, khen thưởng những nơi làm tốt công tác BVMT và xử phạt thật nghiêm những nơi gây ô nhiễm môi trường, có như vậy, mới phát triển bền vững được
Tài liệu đính kèm
Quay lại

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: