Dự thảo

Tiêu đề Nhất trí đề nghị xét tặng huyện Gia Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới
Tên Trịnh Tú Anh
Email tuanhtrinhnguyen86@gmail.com
Điện thoại 03345876532
Địa chỉ Gia Lâm, Hà Nội
Thời gian 8:10 18/12/2018
Nội dung Tôi là một người dân của huyện Gia Lâm, những năm gần đây, Huyện đã phát triển rất nhanh, đời sống của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt. Tôi nhất trí đề nghị xét tặng huyện Gia Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới
Tài liệu đính kèm
Quay lại

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: