HNP - Ngày 17/9/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phùng Thanh Tùng (địa chỉ email: phungthanhtung@gmail.com) về xây cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 10/3/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân có địa chỉ email: hung.uma@gmail.com về giải pháp phòng chống dịch Covid -19, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Trần Ngọc Quyến (Địa chỉ: Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa) về cách phòng chống cháy, nổ từ mỗi gia đình và nhà ống, nhà chung cư, với nội dung cụ thể như sau: 

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 22/2/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Đồng Thị Phương Thùy (địa chỉ email: thuy.dong2810@gmail.com) đóng góp ý kiến về giải pháp thu gom rác thải trên địa bàn Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 25/10/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Mộc Quế (địa chỉ email: qnguyen@macalester.edu) về vấn đề biến đổi khí hậu với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem