HNP – Ngày 11/02/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Hoàng Văn Lương (địa chỉ email:  Hoàng Văn Lương) về việc làm sạch nước sông Tô Lịch, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 5/6/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Đoàn Minh Dũng (địa chỉ email:  Doanminhdung1976@gmail.com) về việc làm sạch nước sông Tô Lịch, với nội dung như sau: 

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 6/5, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Hữu Trường (địa chỉ email: truongnh.ckgtvt1@gmail.com) đóng góp ý kiến về sự phát triển của Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Vừa qua, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyen Duy Nam (địa chỉ email: nguyenduynam28081982@gmail.com) về vấn đề đóng góp ý kiến về các vấn đề: dẫn, tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch và các dòng kênh khác, giải quyết ô nhiễm nguồn nước khu đô thị với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 02/5/2018, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Bùi Đức Thuận (địa chỉ email: thuanbui0873@gmail.com) về vấn đề đóng góp ý kiến về giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở trong nội thành Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem