HNP – Ngày 02/5/2018, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Bùi Đức Thuận (địa chỉ email: thuanbui0873@gmail.com) về vấn đề đóng góp ý kiến về giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở trong nội thành Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 08/02/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Hoàng Ngọc Thịnh (địa chỉ email: thinhehn@gmail.com) về giải pháp giải quyết về ùn tắc giao thông Thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 02/2/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Trường Giang (địa chỉ email: giang.nt@vietba.com.vn) về giải pháp giảm tải giao thông trong nội đô Hà Nội với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 23/1/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Ricky Trân (địa chỉ email: ricky.hvac.electrical@gmail.com) về sáng kiến chống kẹt xe với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 23/1/2017, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Huy Hiệp (địa chỉ email: hiepnh68@wru.vn, Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể xưởng cơ khí Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, sinh viên trường Đại học Thuỷ Lợi) về ý tưởng giảm ùn tắc giao thông với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem