HNP – Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý tưởng của công dân có địa chỉ email: natrg@karenkey.com về việc hợp lý hóa tần suất tuyến xe buýt tuyến 10B qua Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý tưởng của công dân có địa chỉ email: nguyenvandaiyenbai@gmail.com về việc thành lập các câu lạc bộ phòng cháy ở các phường, xã, khu dân cư, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý tưởng của công dân Hoàng Văn Lương (địa chỉ email: bshoangluong@gmail.com) về việc làm sạch nước sông Tô Lịch, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phùng Thanh Tùng (địa chỉ email: phungthanhtung@gmail.com) về xây cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 5/6/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Đoàn Minh Dũng (địa chỉ email:  Doanminhdung1976@gmail.com) về việc làm sạch nước sông Tô Lịch, với nội dung như sau: 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem